กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mep.

โพสต์17 ธ.ค. 2562 22:38โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2562 22:39 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mep. ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
Comments