การอบรมพัฒนาบุคลากร

โพสต์31 ต.ค. 2562 00:21โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2562 23:51 โดย samsam @teemalai ]
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นางสาวรพีภานันท์  ชาติหาญ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Websites Online โดยวิทยากรคือ นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนภูเขียว เวลา 08.30 - 16.30 น.


Comments