การติวO-Net ระดับชั้น ม.3

โพสต์28 ม.ค. 2563 01:13โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2563 19:56 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนภูเขียว ติวเข้มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โดย 

Comments