การพัฒนาบุคลากร

โพสต์26 ม.ค. 2563 21:22โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2563 21:35 ]
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมการเขียนบทความการวิจัย โดยวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 มุ่งมั่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

25-01-63#อบรมการเขียนบทความวิจัย


Comments