การแข่งขัน Crossword ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์27 ม.ค. 2563 01:12โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 19:18 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมแข่งขัน Crossword Game season 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นมา

20-01-63#Crossword

Comments