โครงการเยาวชนเอเอฟเอส ประเทศไทย ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58

โพสต์11 มิ.ย. 2561 03:03โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 03:04 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนภูเขียว นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส  (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ สนามสอบแข่งขันโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.30 ทั้งนี้เยาวชนที่เป็นคนดี มีคุณสมบัติ และความสามารถ เหมาะสมตามเกณฑ์ และมาตรฐานของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษา และพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

        

Comments