พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด่น

โพสต์23 ม.ค. 2561 23:02โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 23:02 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนเมืองพญาแล พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ นางสาวสังวาลย์ นาถวิล ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัลข้าราชการครูสายผู้สอน ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด่น ของสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง เนื่องในวันครู ปี 2561


Comments