นายบุญชนะ อุปฮาต
ครูชำนาญการพิเศษ
bunchana.a@phukhieo.ac.th
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

English Camp 2020

โพสต์20 มี.ค. 2564 20:48โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2564 20:52 ]

1 คนเก่ง สร้างเครือข่ายให้คนเก่ง 
2 มีแรงสนับสนุน สู้ไม่ถอย 
3 Teamwork ช่วยหนุนนำไม่รอคอย
4 มีรอย ยิ้มผู้รับ ล้วนยินดีEnglish Camp 2020

โพสต์20 มี.ค. 2564 20:27โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2564 20:34 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย นางเนตรชนก ทัพซ้าย หัวหน้าโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เสริมทักษะทางภาษาและประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน โดยครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการจากศิษย์เก่า คือ นายวัชรากรณ์ ขจัดพาล ที่นำคณะวิทยากรมาเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ให้มีเจตคติที่ดี และตระหนักรู้ในการพัฒนาตนเองต่อไป 
 
นางดลดารา ลังกาฟ้า ประธานในพิธีเปิดค่ายอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอนของครูชาวต่างชาติ ในช่วงสถานการณ์โควิด 31 มกราคม 2564

โพสต์31 ม.ค. 2564 08:13โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2564 23:42 ]


จัดทำโดย Teacher Jeoy

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MEP ในช่วงสถานการณ์โควิด

โพสต์30 ม.ค. 2564 21:11โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2564 21:14 ]

ตัดต่อโดย Teacher Joey

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โพสต์30 ม.ค. 2564 21:03โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2564 23:37 ]

บอบคุณข้อมูลการจัดการเรียนการสอนจาก คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน
รวบรวมข้อมูล โดย นางเนตรชนก ทัพซ้าย
ตรวจทานโดย นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ
ตัดต่อโดย นายอนุรักษ์  โคผดุง
อำนวยการผลิต โดย นายบุญชนะ  อุปฮาต

 

การติวO-Net ระดับชั้น ม.3

โพสต์28 ม.ค. 2563 01:13โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2563 19:56 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนภูเขียว ติวเข้มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โดย 

การแข่งขัน Crossword ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์27 ม.ค. 2563 01:12โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 19:18 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมแข่งขัน Crossword Game season 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นมา

20-01-63#Crossword

การส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาของนักเรียน

โพสต์27 ม.ค. 2563 01:09โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 19:44 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเขียว มอบหมายให้ นางวงเดือน ดลประสิทธ์ ครูชำนาญการพิเศษ นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษ กิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ในวันที่ 24 มกราคม 2563 โดย..ผลการแข่งขัน ปรากฎดังนี้ 
..ระดับ ม.ต้น 
ที่   1. รร.ภูเขียว         2. รร.มารีย์แก้งคร้อ        3. รร.สตรีชัยภูมิ
..ระดับ ม.ปลาย
ที่.  1. รร.ภูเขียว        2. รร.สตรีชัยภูมิ            3. รร.นายางกลักพิทยาคม

24-01-63#Open Houseแก้งคร้อการพัฒนาบุคลากร

โพสต์26 ม.ค. 2563 21:22โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2563 21:35 ]

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมการเขียนบทความการวิจัย โดยวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 มุ่งมั่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

25-01-63#อบรมการเขียนบทความวิจัย


การแข่งระดับชาติ

โพสต์18 ธ.ค. 2562 01:59โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2562 06:41 โดย samsam @teemalai ]

คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ส่งเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมการร้องเพลง จนทำให้ได้เป็นตัวแทนระดับเขต เพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา จังหวัดศรีษะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ผลการแข่งขันปรากฎว่า เด็กชายพัสวุฒิ ผ่อนจรุง นักเรียนชั้น ม.1/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 15 ในการแข่งขันระดับชาติครั้งนี้ โดยครูผู้ฝึกสอน คือ นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ และมีครูรุ่งทิวา เจริญศิลป์และครูเนตรชนก ทัพซ้ายเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

1-10 of 21