งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69

โพสต์3 พ.ย. 2562 05:23โดยPanadda Charoensilp   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2562 19:30 ]
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนภูเขียวได้เป้นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่งขันต่อในระดับภาค 3 รายการ ได้แก่ 
    รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทเพลงคุณธรรม ชั้น ม.4-6 
    รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพยนตร์สั้น
    รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทละครคุณธรรม

Comments