ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระที่วัดนครบาล

โพสต์21 ธ.ค. 2560 23:23โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2562 01:05 โดย Panadda Charoensilp ]


คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับนักเรียนห้อง ม.๓/๓,๕/๖,๕/๗,๖/๑๒ ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระที่วัดนครบาล
Comments