ด่วน!!! ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เรื่อง การทดลองระบบการเรียนออนไลน์

โพสต์14 พ.ค. 2563 01:32โดยPanadda Charoensilp   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2563 01:40 ]
ขอเรียนชี้แจงแนวทาง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้
ตามนโยบาย สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้และต้องปลอดภัย ซึ่งมี 4 ระยะ
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม (7-17 เม.ย. 63)
ระยะที่ 2 การทดลองการเรียนการสอน (18 พ.ค.-30 มิ.ย.63)
         ม.ต้น เผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษา (DLTV) จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตามตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของแต่ละระดับชั้น)
         ม.ปลาย ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ
           ***หมายเหตุ ครูผู้สอน จะเป็นผู้ควบคุม ดูแลนักเรียน เช็คชื่อนักเรียน
ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน (1 ก.ค.63-30 เม.ย.64)
        ถ้าสถานการณ์ไม่คลี่คลาย หรือเกิดวิกฤตในช่วงเปิดเทอม ให้จัดการเรียนการสอนตามระยะที่ 2 
        ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นคลี่คลาย จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน แบบ Social Distancing (การเว้นระยะห่างทางสังคม)
ระยะที่ 4 การทดสอบและการศึกษาต่อ (1 เม.ย.-15 พ.ค.64)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอให้นักเรียนทุกระดับชั้น (ม.1-6) เข้ากลุ่มไลน์ตามระดับที่ตนเองเรียนในปีการศึกษา 2563 ใน QR Code ข้างล่างนี้
**** หมายเหตุ นักเรียนทุกคนต้องเข้าไลน์ตามระดับชั้นไม่ว่าจะเรียนวิชาสังคมศึกษา/หน้าที่พลเมือง/ประวัติศาสตร์Comments