กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563

โพสต์28 ก.พ. 2564 19:33โดยPanadda Charoensilp
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ในกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารโดมเตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธี และมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และฟังธรรมเทศนา
 
 
   
Comments