โครงงานคุณธรรมระดับชั้นม.ต้น

โพสต์24 ธ.ค. 2560 05:47โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2562 01:05 โดย Panadda Charoensilp ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทโครงงานคุณธรรมระดับชั้นม.ต้น วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จ.ขอนแก่น
Comments