รางวัลโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

โพสต์24 ก.พ. 2564 00:26โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2564 00:27 ]
โรงเรียนภูเขียวขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ คุณครูและนักเรียนที่ส่งผลงาน ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ผ่านโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน เรื่อง “ดอกไม้จากสายธาร สืบสานปณิธานพ่อหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

รายชื่อนักเรียนโครงงานคุณธรรม
นางสาวจุฬาลักษณ์  แกมกล้า       
นางสาวจันทกานต์ พรหมเมตตา
นางสาวนวลศิริ ย่อมสูงเนิน         
นางสาวอัญทิกา ทิพย์สุข
นางสาวฐิติมา มาละปัทธิ       
นางสาวลภัส ธัญญกสิกล
นางสาวภณิตา ฤาชา       
นางสาวชุติมา แถบวิลัย
นางสาวแหวนทองแท้ ชาวน้ำปาด   
นางสาวมิ่งกมล พิมจำปา

พระสงฆ์ที่ปรึกษา : พระครูสิริเมตตาธรรม เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาธรรม
ครูที่ปรึกษา : นายสุรสิทธิ์  ขยายดี และนางสาวปนัดดา  เจริญศิลป์

Comments