ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
surasit.s@phukhieo.ac.th
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563

โพสต์28 ก.พ. 2564 19:33โดยPanadda Charoensilp

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ในกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารโดมเตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธี และมีกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และฟังธรรมเทศนา
 
 
   
รางวัลโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

โพสต์24 ก.พ. 2564 00:26โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2564 00:27 ]

โรงเรียนภูเขียวขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ คุณครูและนักเรียนที่ส่งผลงาน ได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ผ่านโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน เรื่อง “ดอกไม้จากสายธาร สืบสานปณิธานพ่อหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

รายชื่อนักเรียนโครงงานคุณธรรม
นางสาวจุฬาลักษณ์  แกมกล้า       
นางสาวจันทกานต์ พรหมเมตตา
นางสาวนวลศิริ ย่อมสูงเนิน         
นางสาวอัญทิกา ทิพย์สุข
นางสาวฐิติมา มาละปัทธิ       
นางสาวลภัส ธัญญกสิกล
นางสาวภณิตา ฤาชา       
นางสาวชุติมา แถบวิลัย
นางสาวแหวนทองแท้ ชาวน้ำปาด   
นางสาวมิ่งกมล พิมจำปา

พระสงฆ์ที่ปรึกษา : พระครูสิริเมตตาธรรม เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาธรรม
ครูที่ปรึกษา : นายสุรสิทธิ์  ขยายดี และนางสาวปนัดดา  เจริญศิลป์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

โพสต์29 ก.ค. 2563 04:50โดยPanadda Charoensilp

นื่องจากในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้คณะครู ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลขึ้น ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารโดมเตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว เวลา 08.30-09.20 น.


ประมวลภาพกิจกรรม

 
 
 
  
  
 
 


ด่วน!!! ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เรื่อง การทดลองระบบการเรียนออนไลน์

โพสต์14 พ.ค. 2563 01:32โดยPanadda Charoensilp   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2563 01:40 ]

ขอเรียนชี้แจงแนวทาง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้
ตามนโยบาย สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้และต้องปลอดภัย ซึ่งมี 4 ระยะ
ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม (7-17 เม.ย. 63)
ระยะที่ 2 การทดลองการเรียนการสอน (18 พ.ค.-30 มิ.ย.63)
         ม.ต้น เผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษา (DLTV) จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตามตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของแต่ละระดับชั้น)
         ม.ปลาย ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ
           ***หมายเหตุ ครูผู้สอน จะเป็นผู้ควบคุม ดูแลนักเรียน เช็คชื่อนักเรียน
ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน (1 ก.ค.63-30 เม.ย.64)
        ถ้าสถานการณ์ไม่คลี่คลาย หรือเกิดวิกฤตในช่วงเปิดเทอม ให้จัดการเรียนการสอนตามระยะที่ 2 
        ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นคลี่คลาย จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน แบบ Social Distancing (การเว้นระยะห่างทางสังคม)
ระยะที่ 4 การทดสอบและการศึกษาต่อ (1 เม.ย.-15 พ.ค.64)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงขอให้นักเรียนทุกระดับชั้น (ม.1-6) เข้ากลุ่มไลน์ตามระดับที่ตนเองเรียนในปีการศึกษา 2563 ใน QR Code ข้างล่างนี้
**** หมายเหตุ นักเรียนทุกคนต้องเข้าไลน์ตามระดับชั้นไม่ว่าจะเรียนวิชาสังคมศึกษา/หน้าที่พลเมือง/ประวัติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในการสอบ O-NET รายวิชาสังคมศึกษาฯ

โพสต์28 มี.ค. 2563 10:00โดยPanadda Charoensilp   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2563 10:05 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลคะแนนตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป และในปีนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาสังคมศึกษา 36.06 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศและปีที่ผ่านมา ทั้งนี้กลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดย ว่าที่ ร.ต. สุระสิทธิ์ สีไชย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ พร้อมที่จะยกระดับผลการทดสอบ O-NET ให้เพิ่มขึ้นในทุกๆปี
 

กิจกรรมเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ

โพสต์24 ก.พ. 2563 18:05โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 18:05 ]

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ ถวายอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพในสถานศึกษา ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว

ลิงค์รูปภาพ https://photos.app.goo.gl/R1FaHVGqkKoqKirr9


งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

โพสต์23 ธ.ค. 2562 05:06โดยPanadda Charoensilp   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2562 23:17 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับชาติ) ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้
                       
           การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-6 (รางวัลเหรียญทอง)                  การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-6 (รางวัลเหรียญทอง)

                           การประกวดละครคุณธรรม ม. 1-6 (รางวัลเหรียญทอง)ประมวลภาพกิจกรรมงานวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์4 พ.ย. 2562 19:51โดยPanadda Charoensilp

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาและการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ วัดนครบาล อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ
 


งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69

โพสต์3 พ.ย. 2562 05:23โดยPanadda Charoensilp   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2562 19:30 ]

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนภูเขียวได้เป้นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่งขันต่อในระดับภาค 3 รายการ ได้แก่ 
    รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทเพลงคุณธรรม ชั้น ม.4-6 
    รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพยนตร์สั้น
    รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทละครคุณธรรม

นักเรียนโรงเรียนภูเขียวถวายเทียนพรรษา

โพสต์2 ส.ค. 2561 21:38โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2562 01:05 โดย Panadda Charoensilp ]

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนำนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่างๆ ในตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

1-10 of 13