สำรวจค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จ.เลย

โพสต์19 ส.ค. 2563 21:58โดยanurak khophadung
   ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสำรวจค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทางธรณีวิทยา การเกิดหินงอกหินย้อย. ซากฟอสซิล  ณ ถ้ำภูบักโง่น ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย
Comments