กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนภูเขียว

โพสต์24 ส.ค. 2563 20:05โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2563 20:06 ]
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียวร่วมกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ในหลวงรัชากาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย" และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว


Comments