กิจกรรมเข้าค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โพสต์27 ม.ค. 2563 21:09โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2563 00:18 โดย samsam @teemalai ]
วันที่ 12-14 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนภูเขียว นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรม work shop ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Comments