กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์6 ก.พ. 2563 19:22โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2563 21:13 ]
วันที่ 23-25 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ จิม ทอมป์สัน Jim Thompson Learning Camp ณ ไร่จิมทอมสัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Comments