กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์21 ธ.ค. 2560 22:26โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2560 22:46 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และ 3/2)
ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จ.ชลบุรี

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PKarqvGVQB1q4wBNbjz0gG8-19TwR-dT

Comments