กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และยุววิจัย ปีการศึกษา 2562

โพสต์21 ก.ค. 2562 06:52โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 06:52 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และยุววิจัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 วัน เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมี นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กลุ่มงานวิชาการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งได้มีตัวแทนจากนั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกชั้นเรียน จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ได้เข้าร่วมการอบรมและทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน และกิจกรรมได้ดำเนินการโดยบรรลุจุดประสงค์ตามที่ตั้งไว้

Comments