โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นม.1/2 ปีการศึกษา 1/2562

โพสต์2 พ.ย. 2562 03:30โดยanurak khophadung
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นม.1/2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 3-5ต.ค.2562 ตามรายกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
  
 
 

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน นครราชสีมา
  
 

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ กฟฝ. นครราชสีมา
 

กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้ ณ เทคโนธานี มทส.นครราชสีมา
 
  
Comments