ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

โพสต์23 ธ.ค. 2561 18:16โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2562 23:50 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
เมื่อวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนภูเขียว สพม. 30 ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 36 คน เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนได้เรียนรู้เเละลงมือทำกิจกรรมมากมาย อาทิ ลงนาเกี่ยวข้าว นวดข้าว สีข้าวแบบโบราณ ทำข้าวหลาม ทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ การทำลายผ้ามัดหมี่ การทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ตลอดจนได้เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 


 
 
 
 Comments