จัดสอบโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์19 พ.ย. 2562 20:39โดยanurak khophadung
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดสอบโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.256
 
 
Comments