มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางการสอบ Pre science , Pre Math และการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

โพสต์25 มี.ค. 2564 06:06โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2564 06:58 โดย samsam @teemalai ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางการสอบ Pre science , Pre Math และการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนีด้วย

รูปภาพ : มอบเกียรติบัตร Pre-Sci Pre-Math งานศิลปะหัตถกรรม - ครูชัชวาล

รูปภาพ : มอบเกียรติบัตร Pre-Sci Pre-Math งานศิลปะหัตถกรรม


Ĉ
Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว,
25 มี.ค. 2564 06:06
Comments