ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โพสต์13 ก.ค. 2561 01:08โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2561 01:09 ]
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้น ม.2/2 และ ม. 3/2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Comments