ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดับชั้น ม. 5 /1

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:20โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 03:26 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 5 /1 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลเเสมสาร อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

         

         


Comments