โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4/1 และ ม. 5 /1

โพสต์26 ม.ค. 2561 21:26โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2561 21:27 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 17-19 มกราคม 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4/1 และ ม. 5 /1 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้และ ซีเเอนด์ ซี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม  พ.ศ. 2561


https://drive.google.com/open?id=1Dh1W0s0QjiDUgoeAQ0WEHAfVLc1SbzIe


Comments