โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

โพสต์23 ม.ค. 2561 23:11โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 23:12 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1/2 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา
          

         Comments