สอบ Pre-Math 62 โรงเรียนภูเขียว

โพสต์15 ก.พ. 2563 00:18โดยanucha lathulee   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2563 00:21 ]
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว จัดให้มีโครงการสอบ Pre-Math  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เพื่อประเมินพัฒนาผู้เรียนและเตรียมความพร้อมในการสอบข้อสอบปลายภาค ในภาคเรียนที่ 2/2562
   
    

                                                                     
                                                                     


Comments