เด็กชายปวริศ กุลแก้ว นักเรียนโรงเรียนภูเขียว เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (วิชาคณิตศาสตร์)

โพสต์26 ส.ค. 2563 06:25โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2563 06:26 ]
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กชายปวริศ กุลแก้ว นักเรียนโรงเรียนภูเขียว เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (วิชาคณิตศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


Comments