โครงการสอบ Pre O-NET วิชาคณิตศาสตร์

โพสต์6 ก.พ. 2563 19:50โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2563 19:51 ]
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว จัดให้มีโครงการสอบ Pre O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เป็นประจำทุกปี
Comments