ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องพิเศษคณิตศาสตร์

โพสต์25 พ.ย. 2562 21:01โดยanucha lathulee   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2562 01:12 โดย samsam @teemalai ]
   วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว และนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนภูเขียว ได้เข้าร่วมค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องพิเศษคณิตศาสตร์ ณ ฟ้าหลวงรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุดรธานี

                                                                                                               

ą
samsam @teemalai,
25 พ.ย. 2562 21:01
ą
samsam @teemalai,
25 พ.ย. 2562 21:01
ą
samsam @teemalai,
25 พ.ย. 2562 21:01
ą
samsam @teemalai,
25 พ.ย. 2562 21:01
ą
samsam @teemalai,
25 พ.ย. 2562 21:01
Comments