ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ Pre-math Test ครั้งที่ 23

โพสต์25 ธ.ค. 2561 20:36โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2561 20:37 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
ประกาศผลการสอบของนักเรียนเข้าทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (Pre-math Test ป.6) ครั้งที่ 23 
สอบวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนภูเขียว สพม.30

Comments