ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

โพสต์11 ก.พ. 2563 00:27โดยanucha lathulee   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2563 00:33 ]
ระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.พ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมค่าย
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ห้องเรียนพิเศษ 
ณ บุษบารีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย 

                    
                                  
                    

Comments