ค่ายวิชาการเหล่าดอนเงิน ปีที่ 2

โพสต์27 พ.ย. 2562 01:25โดยanucha lathulee   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 20:28 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
 วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว โดยนักเรียนชุมนุม Math Staff ได้จัดค่ายวิชาการ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเพ็ญ เขต 4 ครั้งที่ 2
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
O-net
ณ โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

  


Comments