ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่การแข่งขันทางวิชาการ

โพสต์21 พ.ย. 2563 00:52โดยanucha lathulee
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่การแข่งขันทางวิชาการ ของนักเรียนห้องพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2563ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563

          


Comments