#ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและมโมทัศน์

โพสต์21 พ.ย. 2563 01:01โดยanucha lathulee   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2563 01:04 ]
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและมโมทัศน์ ห้องเรียนพิเศษ ม.1/3 และ ม.2/3 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2562 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ

                       
          
Comments