ผลการสอบแข่งขัน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (Pre-math Test ป.6) ครั้งที่ 22

โพสต์21 ธ.ค. 2560 20:16โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2560 22:46 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลการสอบแข่งขัน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (Pre-math Test ป.6) ครั้งที่ 22
สอบเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรียนคณิตศาสตร์ (อาคาร 5) โรงเรียนภูเขียว
บัดนี้การสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลสอบดังนี้
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
21 ธ.ค. 2560 20:16
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
21 ธ.ค. 2560 20:16
Comments