โครงการพัฒนาการเรียนการสอน Pre math test

โพสต์7 ก.ย. 2561 18:15โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2561 06:33 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
ประกาศผลคะแนนสอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอน Pre math test 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สอบเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิคศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว

Comments