ค่ายพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์

โพสต์2 ส.ค. 2561 20:11โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 20:12 ]
วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรม "ค่ายพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์" ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2561 ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โดยมี นายดลดารา ลังกาฟ้า เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2561 ณ เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนค์ แอคเวนเจอร์ แคมป์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


    


Comments