ผลการสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์11 ก.พ. 2561 18:10โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2561 18:11 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ผลการสอบ Pre O-NET คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สหวิทยาเขต ภูตะเภา ทุ่งกะมัง ประจำปีการศึกษา 2560

https://drive.google.com/open?id=17W-SYmlH39ZZIIcn_REdxWmD8y8y7D0N

Ĉ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
11 ก.พ. 2561 18:10
Ĉ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
11 ก.พ. 2561 18:10
Ĉ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
11 ก.พ. 2561 18:10
Ĉ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
11 ก.พ. 2561 18:10
Ĉ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
11 ก.พ. 2561 18:10
Ĉ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
11 ก.พ. 2561 18:10
Comments