ค่ายพี่ปันน้อง" by Math's Staff Phukhieo School ปี 2

โพสต์26 ม.ค. 2561 21:57โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2561 22:02 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
วันที่ 26-28 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรม "ค่ายพี่ปันน้อง" by Math's Staff Phukhieo School ปี 2 ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ


https://drive.google.com/open?id=1VK_DlTMUYFSIhDlHe2ayR4E389CQ8qf4

Comments