งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ

โพสต์19 ธ.ค. 2562 05:40โดยpaphatchaya kotmueng   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2562 18:59 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับชาติ) ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการ ดังนี้
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
เด็กหญิงฐิติชญา  แนวโนนทัน
ครูผู้ฝึกสอน : นายคมสัน  ป้อมอุ่นเรือน
2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
นายพลวัต   คำยศ
ครูผู้ฝึกสอน : นางศรัญญา  ถาวรหมื่น
3. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงศุภากร  ศรีวิลัย
ครูผู้ฝึกสอน : นายสุขสันติ์  บัวสระ
4. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นางสาวพิชามญชุ์  ชูสกุล
ครูผู้ฝึกสอน : นายสุขสันติ์  บัวสระ

Comments