ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือระดับประเทศ

โพสต์2 ส.ค. 2561 21:08โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 21:11 ]
วันที่ 24 กรกฏคม 2561 โรงเรียนภูเขียวขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเพ็ญนภา เรียงสารจอด นักเรียนโรงเรียนภูเขียว ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ ชั้น ม.1-3 ระดับประเทศ โดยมีครูผู้ฝึกสอนคือ คุณครูเดือนฉาย เหล่าเสนา และคุณครูจุฑามาศ เจริญศิริ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนภูเขียว

Comments