รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ)

โพสต์21 มี.ค. 2564 18:51โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2564 18:52 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
(ครูสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ)

ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (โดยการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน)
ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล


Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
21 มี.ค. 2564 18:51
Comments