รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์

โพสต์11 พ.ค. 2563 19:39โดยchananya pongpan
ด้วยโรงเรียนภูเขียวภูเขียว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา  
ผู้ที่สนใจจะสมัครตำแหน่งดังกล่าว สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนังงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 12 - 20 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 
Comments