ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ

โพสต์24 มิ.ย. 2562 20:30โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2562 20:31 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ


Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
24 มิ.ย. 2562 20:33
Comments