การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563

โพสต์31 ต.ค. 2562 21:50โดยchananya pongpan   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2562 22:30 ]
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐ แจ้งเรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้ข้าชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่จะเสนอขอพระราชทาน จัดเตรียมเอกสารและส่งที่สำนักงานบริหารบุคคล โรงเรียนภูเขียว ภายใน วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนด ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเสนอขอระราชทาน