การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ ออนไลน์ (TEPE Online)

โพสต์24 ธ.ค. 2560 01:50โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2560 01:50 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
แจ้งคณะครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ ออนไลน์ (TEPE Online)Comments